Bưu điện văn phòng BĐTP Móng Cái

  • Mã bưu điện: 206828
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTP Móng Cái
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Thành Phố Móng Cái
  • Điện thoại: