Hòm thư Công cộng Đức chính

  • Mã bưu điện: 208926
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Đức chính
  • Địa chỉ: Thôn 01, Xã Đức Chính, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: