Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Đông Triều

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh, bao gồm: Bưu điện Đông Triều, Bưu điện Mạo Khê, Bưu điện Tràng Bạch, Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn, Bưu điện văn hóa xã Kim Sơn, Bưu điện văn hóa xã Cầu Lim, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Quế, Bưu điện văn hóa xã Yên Thọ, Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Đông, Bưu điện văn hóa xã Tràng An, Bưu điện văn hóa xã Bình Khê, Bưu điện văn hóa xã Tràng Lương, Bưu điện văn hóa xã Tân Việt, Bưu điện văn hóa xã Viêt Dân, Bưu điện văn hóa xã Bình Dương, Bưu điện văn hóa xã An Sinh, Bưu điện văn hóa xã Thủy An, Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Huệ, Bưu điện văn hóa xã Hưng Đạo, Bưu điện văn hóa xã Hồng Phong, Bưu điện văn hóa xã Yên Đức, Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Tây, Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Triều, Hòm thư Công cộng Đức chính, Bưu cục văn phòng BĐTX Đông Triều

Bưu điện Đông Triều

 • Mã bưu điện: 208600
 • Bưu cục: Bưu điện Đông Triều
 • Địa chỉ: Đường Trần Nhân Tông Khu 3, Thị Trấn Đông Triều, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033870023

Bưu điện Mạo Khê

 • Mã bưu điện: 208650
 • Bưu cục: Bưu điện Mạo Khê
 • Địa chỉ: Đường Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Mạo Khê, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033871273

Bưu điện Tràng Bạch

 • Mã bưu điện: 208860
 • Bưu cục: Bưu điện Tràng Bạch
 • Địa chỉ: Thôn Tràng Bạch, Xã Hoàng Quế, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033675006

Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn

 • Mã bưu điện: 208800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Viên Đội 02, Xã Xuân Sơn, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033670176

Bưu điện văn hóa xã Kim Sơn

 • Mã bưu điện: 208820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Gia Mô, Xã Kim Sơn, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033675012

Bưu điện văn hóa xã Cầu Lim

 • Mã bưu điện: 208771
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cầu Lim
 • Địa chỉ: Sô´29, Đường Phố 1, Thị Trấn Mạo Khê, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 0327379379

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Quế

 • Mã bưu điện: 208861
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Quế
 • Địa chỉ: Thôn Nội Hoàng Tây, Xã Hoàng Quế, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 3675014

Bưu điện văn hóa xã Yên Thọ

 • Mã bưu điện: 208830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Yên Trung, Xã Yên Thọ, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033675013

Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Đông

 • Mã bưu điện: 208880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Đông
 • Địa chỉ: Thôn Đông Hồng, Xã Hồng Thái Đông, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 020333872924

Bưu điện văn hóa xã Tràng An

 • Mã bưu điện: 208930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tràng An
 • Địa chỉ: Thôn Thượng 2, Xã Tràng An, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033870926

Bưu điện văn hóa xã Bình Khê

 • Mã bưu điện: 208940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Khê
 • Địa chỉ: Thôn Trại Mới A, Xã Bình Khê, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033870756

Bưu điện văn hóa xã Tràng Lương

 • Mã bưu điện: 208960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tràng Lương
 • Địa chỉ: Thôn Linh Tràng, Xã Tràng Lương, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033670546

Bưu điện văn hóa xã Tân Việt

 • Mã bưu điện: 208970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Việt
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tân Việt, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033870916

Bưu điện văn hóa xã Viêt Dân

 • Mã bưu điện: 209010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Viêt Dân
 • Địa chỉ: Thôn Khê Thượng, Xã Việt Dân, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033670166

Bưu điện văn hóa xã Bình Dương

 • Mã bưu điện: 208990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Dương
 • Địa chỉ: Thôn Bình Sơn Tây, Xã Bình Dương, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033670156

Bưu điện văn hóa xã An Sinh

 • Mã bưu điện: 209050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Sinh
 • Địa chỉ: Thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033670146

Bưu điện văn hóa xã Thủy An

 • Mã bưu điện: 208981
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thủy An
 • Địa chỉ: Thôn Đạm Thủy, Xã Thủy An, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033670536

Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Huệ

 • Mã bưu điện: 209030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Huệ
 • Địa chỉ: Thôn 9 Núi Đồn, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 020333870936

Bưu điện văn hóa xã Hưng Đạo

 • Mã bưu điện: 208790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Đạo
 • Địa chỉ: Thôn Thủ Dương 6, Xã Hưng Đạo, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033670526

Bưu điện văn hóa xã Hồng Phong

 • Mã bưu điện: 209070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Phong
 • Địa chỉ: Thôn Đoàn Xá 1̣, Xã Hồng Phong, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033670756

Bưu điện văn hóa xã Yên Đức

 • Mã bưu điện: 208850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Đức
 • Địa chỉ: Thôn Yên Khánh, Xã Yên Đức, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033675015

Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Tây

 • Mã bưu điện: 208870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Tây
 • Địa chỉ: Thôn Hoành Mô, Xã Hồng Thái Tây, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033675016

Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Triều

 • Mã bưu điện: 208640
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Triều
 • Địa chỉ: Đường Trần Nhân Tông Khu 3, Thị Trấn Đông Triều, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: 02033870023

Hòm thư Công cộng Đức chính

 • Mã bưu điện: 208926
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Đức chính
 • Địa chỉ: Thôn 01, Xã Đức Chính, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐTX Đông Triều

 • Mã bưu điện: 208637
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Đông Triều
 • Địa chỉ: Đường Trần Nhân Tông Khu 3, Thị Trấn Đông Triều, Huyện Đông Triều
 • Điện thoại: