Bưu điện văn hóa xã Yên Than

  • Mã bưu điện: 205720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Than
  • Địa chỉ: Thôn Khe Tiên, Xã Yên Than, Huyện Tiên Yên
  • Điện thoại: 02033876849