Bưu điện văn hóa xã Sông Khoai

  • Mã bưu điện: 207680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Khoai
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: 02033681002