Bưu điện văn hóa xã Dương Huy

  • Mã bưu điện: 205070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Huy
  • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Dương Huy, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: 02033862993