Bưu điện văn hóa xã Quảng La

  • Mã bưu điện: 207380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng La
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ
  • Điện thoại: 02033858200