Bưu điện văn hóa xã Tuần Châu

  • Mã bưu điện: 202910
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tuần Châu
  • Địa chỉ: Tổ 14, Khu 3 Xóm Cát, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: 3842125