Bưu điện Hoành Mô

  • Mã bưu điện: 206130
  • Bưu cục: Bưu điện Hoành Mô
  • Địa chỉ: Khu Cửa Khẩu Hoành Mô, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu
  • Điện thoại: 0399189818