Bưu điện Quang Hanh

  • Mã bưu điện: 204880
  • Bưu cục: Bưu điện Quang Hanh
  • Địa chỉ: Tổ 14, Cụm 5, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: 02033862439