Hòm thư Công cộng Cẩm Thạch

  • Mã bưu điện: 204867
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Thạch
  • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: