Hòm thư Công cộng Hòn Gai

  • Mã bưu điện: 202388
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hòn Gai
  • Địa chỉ: Đường Ba Đèo Khu 1, Phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: