Bưu điện Hà Tu

  • Mã bưu điện: 201350
  • Bưu cục: Bưu điện Hà Tu
  • Địa chỉ: Tổ 46a, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: 02033830028