Bưu điện khai thác cấp 2 Đông Triều

  • Mã bưu điện: 208640
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Triều
  • Địa chỉ: Đường Trần Nhân Tông Khu 3, Thị Trấn Đông Triều, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 02033870023