Bưu điện văn hóa xã Hoàng Tân

  • Mã bưu điện: 207610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Tân
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: 02033873925