Bưu điện văn hóa xã Thanh Lân

  • Mã bưu điện: 205540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Lân
  • Địa chỉ: Thôn 2 Khu Kinh Tế 3, Xã Thanh Lân, Huyện Cô Tô
  • Điện thoại: 02033889206