Hòm thư Công cộng Bình Ngọc

  • Mã bưu điện: 206945
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bình Ngọc
  • Địa chỉ: Khu 1, Phường Bình Ngọc, Thành Phố Móng Cái
  • Điện thoại: