Bưu điện Mạo Khê

  • Mã bưu điện: 208650
  • Bưu cục: Bưu điện Mạo Khê
  • Địa chỉ: Đường Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Mạo Khê, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 02033871273