Hòm thư Công cộng Hà Trung

  • Mã bưu điện: 202016
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hà Trung
  • Địa chỉ: Khu 1, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: