Bưu điện khai thác cấp 2 Ba Chẽ

  • Mã bưu điện: 205950
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Ba Chẽ
  • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ
  • Điện thoại: 02033888214