Hòm thư Công cộng Cẩm Đông

  • Mã bưu điện: 203627
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Đông
  • Địa chỉ: Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: