Bưu điện văn hóa xã Viêt Dân

  • Mã bưu điện: 209010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Viêt Dân
  • Địa chỉ: Thôn Khê Thượng, Xã Việt Dân, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 02033670166