Bưu điện khai thác cấp 2 Quảng Yên

  • Mã bưu điện: 207820
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Quảng Yên
  • Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Thị Trấn Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: 02033875204