Bưu điện văn hóa xã Quảng Lợi

  • Mã bưu điện: 206340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lợi
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà
  • Điện thoại: 02033880415