Bưu điện văn hóa xã Kỳ Thượng

  • Mã bưu điện: 207450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kỳ Thượng
  • Địa chỉ: Thôn Khe Phương, Xã Kỳ Thượng, Huyện Hoành Bồ
  • Điện thoại: 099433002