Hòm thư Công cộng Cẩm Sơn

  • Mã bưu điện: 203781
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Sơn
  • Địa chỉ: Đường Từ Cầu 2 Đến Cầu 5, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: