Bưu điện Phương Đông

  • Mã bưu điện: 208410
  • Bưu cục: Bưu điện Phương Đông
  • Địa chỉ: Cụm Tiểu Khu Cầu Sến, Xã Phương Đông, Thành phố Uông Bí
  • Điện thoại: ‎02033851227