Bưu điện văn hóa xã Cẩm Hải

  • Mã bưu điện: 205040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Hải
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: 02033862994