Bưu điện văn hóa xã Bình Dân

  • Mã bưu điện: 205390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Dân
  • Địa chỉ: Thôn Voòng Tre, Xã Bình Dân, Huyện Vân Đồn
  • Điện thoại: 02033795317