Bưu điện văn hóa xã Cộng Hòa Mỏ

  • Mã bưu điện: 205050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cộng Hòa Mỏ
  • Địa chỉ: Thôn Xóm Khe, Xã Cộng Hoà, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: 02033862992