Bưu điện văn phòng VP BĐT Quảng Ninh

  • Mã bưu điện: 202330
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ninh
  • Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: