Bưu điện Cái Dăm

  • Mã bưu điện: 202599
  • Bưu cục: Bưu điện Cái Dăm
  • Địa chỉ: Sô´364, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: 0976587380