Hòm thư Công cộng Ka Long

  • Mã bưu điện: 206885
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Ka Long
  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương Ka Long, Phường Ka Long, Thành Phố Móng Cái
  • Điện thoại: