Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Đông

  • Mã bưu điện: 208880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái Đông
  • Địa chỉ: Thôn Đông Hồng, Xã Hồng Thái Đông, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 020333872924