Bưu điện văn hóa xã Đạp Thanh

  • Mã bưu điện: 206020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đạp Thanh
  • Địa chỉ: Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ
  • Điện thoại: 02033888000