Bưu điện văn hóa xã Tình Húc

  • Mã bưu điện: 206190
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tình Húc
  • Địa chỉ: Thôn Nà Phạ, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu
  • Điện thoại: 02033878150