Bưu điện văn hóa xã Minh Cầm

  • Mã bưu điện: 206050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Cầm
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Tán, Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ
  • Điện thoại: 02033888056