Bưu điện khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Ninh

  • Mã bưu điện: 200100
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Quảng Ninh
  • Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: 02033825285