Bưu điện văn hóa xã Quảng Nghĩa

  • Mã bưu điện: 207000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Nghĩa
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Nghĩa, Thành Phố Móng Cái
  • Điện thoại: 02033789164