Bưu điện văn phòng BĐH Vân Đồn

  • Mã bưu điện: 205338
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Vân Đồn
  • Địa chỉ: Khu 4 Tổ 1, Thị Trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn
  • Điện thoại: