Thông tin bưu cục: Cẩm Phả – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Cẩm Phả, Bưu điện KHL Cẩm Phả, Bưu điện Cẩm Tây, Bưu điện Cọc 6, Bưu điện Cửa Ông, Bưu điện Mông Dương, Bưu điện Quang Hanh, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Hải, Bưu điện văn hóa xã Cộng Hòa Mỏ, Bưu điện văn hóa xã Dương Huy, Bưu cục khai thác cấp 2 Cẩm Phả, Hòm thư Công cộng Cẩm Thạch, Hòm thư Công cộng Cẩm Thuỷ, Hòm thư Công cộng Cẩm Trung, Hòm thư Công cộng Cẩm Tây, Hòm thư Công cộng Cẩm Đông, Hòm thư Công cộng Cẩm Bình, Hòm thư Công cộng Cẩm Sơn, Hòm thư Công cộng Cẩm Thịnh, Bưu cục văn phòng BĐTP Cẩm Phả

Bưu điện Cẩm Phả

 • Mã bưu điện: 203200
 • Bưu cục: Bưu điện Cẩm Phả
 • Địa chỉ: Sô´375, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại: 02033861411

Bưu điện KHL Cẩm Phả

 • Mã bưu điện: 203325
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Cẩm Phả
 • Địa chỉ: Lô nhà 08, Khu tập thể Cẩm Thành, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại: 0918516172

Bưu điện Cẩm Tây

 • Mã bưu điện: 203515
 • Bưu cục: Bưu điện Cẩm Tây
 • Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố Lê Hồng Phong, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại: 0912526111

Bưu điện Cọc 6

 • Mã bưu điện: 203800
 • Bưu cục: Bưu điện Cọc 6
 • Địa chỉ: Tổ 123, Cụm 8, Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại: 02033865100

Bưu điện Cửa Ông

 • Mã bưu điện: 204120
 • Bưu cục: Bưu điện Cửa Ông
 • Địa chỉ: Khu Bến Tàu Tổ 115, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại: 02033865545

Bưu điện Mông Dương

 • Mã bưu điện: 204300
 • Bưu cục: Bưu điện Mông Dương
 • Địa chỉ: Tổ 108, Cụm 6, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại: 02033865118

Bưu điện Quang Hanh

 • Mã bưu điện: 204880
 • Bưu cục: Bưu điện Quang Hanh
 • Địa chỉ: Tổ 14, Cụm 5, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại: 02033862439

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Hải

 • Mã bưu điện: 205040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Hải
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại: 02033862994

Bưu điện văn hóa xã Cộng Hòa Mỏ

 • Mã bưu điện: 205050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cộng Hòa Mỏ
 • Địa chỉ: Thôn Xóm Khe, Xã Cộng Hoà, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại: 02033862992

Bưu điện văn hóa xã Dương Huy

 • Mã bưu điện: 205070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Huy
 • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Dương Huy, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại: 02033862993

Bưu cục khai thác cấp 2 Cẩm Phả

 • Mã bưu điện: 203320
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Cẩm Phả
 • Địa chỉ: Sô´375, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại: 02033861411

Hòm thư Công cộng Cẩm Thạch

 • Mã bưu điện: 204867
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Thạch
 • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Cẩm Thuỷ

 • Mã bưu điện: 204767
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Thuỷ
 • Địa chỉ: Cụm Đập Nước Tân Lập I, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Cẩm Trung

 • Mã bưu điện: 204651
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Trung
 • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Cẩm Tây

 • Mã bưu điện: 203513
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Tây
 • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Cẩm Đông

 • Mã bưu điện: 203627
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Đông
 • Địa chỉ: Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Cẩm Bình

 • Mã bưu điện: 203411
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Bình
 • Địa chỉ: Khu Minh Tiến B, Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Cẩm Sơn

 • Mã bưu điện: 203781
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Sơn
 • Địa chỉ: Đường Từ Cầu 2 Đến Cầu 5, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Cẩm Thịnh

 • Mã bưu điện: 204107
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Thịnh
 • Địa chỉ: Cụm 1, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐTP Cẩm Phả

 • Mã bưu điện: 203318
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTP Cẩm Phả
 • Địa chỉ: Sô´375, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả
 • Điện thoại: