Hòm thư Công cộng Cẩm Tây

  • Mã bưu điện: 203513
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Tây
  • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: