Bưu điện văn hóa xã Hoàng Quế

  • Mã bưu điện: 208861
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Quế
  • Địa chỉ: Thôn Nội Hoàng Tây, Xã Hoàng Quế, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 3675014