Bưu điện Cẩm Phả

  • Mã bưu điện: 203200
  • Bưu cục: Bưu điện Cẩm Phả
  • Địa chỉ: Sô´375, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: 02033861411