Hòm thư Công cộng Cẩm Bình

  • Mã bưu điện: 203411
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cẩm Bình
  • Địa chỉ: Khu Minh Tiến B, Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: