Bưu điện văn hóa xã Ninh Dương

  • Mã bưu điện: 206898
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Dương
  • Địa chỉ: Khu phố Hạ Long, Phường Ninh Dương, Thành Phố Móng Cái
  • Điện thoại: