Bưu điện Cột 5

  • Mã bưu điện: 201130
  • Bưu cục: Bưu điện Cột 5
  • Địa chỉ: Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: 02033835815