Bưu điện văn phòng BĐH Bình Liêu

  • Mã bưu điện: 206108
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Bình Liêu
  • Địa chỉ: Đường 18c Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu
  • Điện thoại: