Bưu điện văn hóa xã Đông Ngũ

  • Mã bưu điện: 205630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Ngũ
  • Địa chỉ: Thôn Đông Ngũ, Xã Đông Ngũ, Huyện Tiên Yên
  • Điện thoại: 02033745293