Bưu điện khai thác cấp 2 Uông Bí

  • Mã bưu điện: 208010
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Uông Bí
  • Địa chỉ: Tổ 28, Khu phố 8, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí
  • Điện thoại: 02033854323